อ่างทอง หางานอ่างทอง สมัครงานอ่างทอง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ อ่างทอง หางานอ่างทอง รับสมัครงานอ่างทอง รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
อ่างทอง หางานอ่างทอง สมัครงานอ่างทอง รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ อ่างทอง หางานอ่างทอง รับสมัครงานอ่างทอง รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด อ่างทอง Ø
หางานอ่างทอง สมัครงานอ่างทอง รับสมัครพนักงานอ่างทอง

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 402 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 060544

ช่างเทคนิคอินเตอร์เน็ต

ช่างเทคนิคอินเตอร์เน็ต

งานประจำ : เงินเดือน 9000-12000

งานประจำ : 9000-12000 อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดหลวง
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และNetwork ภายในองค์กรทั้งหมด และออกติดตั้งและซ่อมบำรุงลูกค้า Internet ตามบ้าน
หางานอ่างทอง รับสมัครงานอ่างทอง : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060545

พนักงานกราฟฟิคและตัดต่อรายการทีวี

พนักงานกราฟฟิคและตัดต่อรายการทีวี

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-20,000

งานประจำ : 9,000-20,000 อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดหลวง
ตัดต่อรายการข่าวท้องถิ่นประจำวัน, ตัดต่อรายการทีวีอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย, ออกแบบงานกราฟฟิคต่างๆ
หางานอ่างทอง รับสมัครงานอ่างทอง : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060546

พนักงานขายสินค้านอกสถานที่

พนักงานขายสินค้านอกสถานที่

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 + ค่าคอมต่างหาก

งานประจำ : 10,000 + ค่าคอมต่างหาก อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดหลวง
ขายสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย โดยเป็นการลงไปขายตามพื้นที่ต่างๆ ผลตอบแทนจะมาจากค่าคอมอีกส่วนหนึ่ง
หางานอ่างทอง รับสมัครงานอ่างทอง : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060547

พนักงานดูแลลูกค้า

พนักงานดูแลลูกค้า

งานประจำ : เงินเดือน 10,000+

งานประจำ : 10,000+ อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดหลวง
- ต้อนรับ ขาย ดูแลลูกค้า ตั้งแต่ต้นจนจบในทุกเคส
- จัดเก็บข้อมูลทั้งในรูปของเอกสาร และในคอมพิวเตอร์
- ติดตามงานส่วนที่รับผิดชอบให้เสรจตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
- ทำรายงานสรุปข้อมูลให้ผู้บริหาร
หางานอ่างทอง รับสมัครงานอ่างทอง : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060548

หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด

หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 12,000++

งานประจำ : 12,000++ อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดหลวง
ควบคุมดูแลพนักงานขาย และการขายสินค้าและบริการที่ได้รับมอบหมายทั้งในและนอกสถานที่ และทำแผนการตลาดเพื่อช่วยในการขาย
หางานอ่างทอง รับสมัครงานอ่างทอง : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060549

ช่างเคเบิลทีวี

ช่างเคเบิลทีวี

งานประจำ : เงินเดือน 7,500-20,000

งานประจำ : 7,500-20,000 อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดหลวง
ช่างติดตั้งเคเบิลทีวี ตามบ้านและอาคาร และดูแลซ่อมแซมระบบเคเบิลทีวีใน จ.อ่างทอง
หางานอ่างทอง รับสมัครงานอ่างทอง : 8 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 060550

ช่างไฟเบอร์ออพติก

ช่างไฟเบอร์ออพติก

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-20,000

งานประจำ : 10,000-20,000 อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดหลวง
งาน: ช่างดูแลระบบไฟเบอร์ออพติก, ขยายเมน, วางโครงข่าย, ติดตั้ง, ซ่อมแซม

สินค้าและบริการ: ระบบ Internet FTTH และระบบเคเบิลทีวี แบบAnalog 90 ช่อง
สถานที่: ใน จ.อ่างทอง
หางานอ่างทอง รับสมัครงานอ่างทอง : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060551

พนักงานเก็บเงินรายเดือน

พนักงานเก็บเงินรายเดือน

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-15,000

งานประจำ : 9,000-15,000 อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดหลวง
เก็บเงินค่าสมาชิกรายเดือนตามบ้านลูกค้า โดยใช้มอเตอร์ไซค์เป็นหลัก มีทั้งแบบ งานประจำ และงานพาร์ทไทม์ เลือกเวลาทำงานได้ตามต้องการ
หางานอ่างทอง รับสมัครงานอ่างทอง : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060543

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000+

งานประจำ : 15,000+ อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดหลวง
1.วางระบบบัญชีให้บริษัท
2.จัดทำรายงานให้ผู้บริหาร
3.จัดทำบัญชีของบริษัท
4.จัดเก็บเอกสารทางบัญชีให้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการเรียกใช้งาน

หางานอ่างทอง รับสมัครงานอ่างทอง : 8 เดือนที่ผ่านมา

หางานอ่างทอง สมัครงานอ่างทอง รับสมัครพนักงานอ่างทอง
อ่างทอง ฝึกงานอ่างทอง งานชั่วคราวอ่างทอง งานนอกเวลาอ่างทอง งานประจำอ่างทอง งานราชการอ่างทอง งานต่างประเทศอ่างทอง งานอื่นๆอ่างทอง
หางานอ่างทอง สมัครงานอ่างทอง รับสมัครพนักงานอ่างทอง
อ่างทอง ฝึกงานอ่างทอง งานชั่วคราวอ่างทอง งานนอกเวลาอ่างทอง งานประจำอ่างทอง งานราชการอ่างทอง งานต่างประเทศอ่างทอง งานอื่นๆอ่างทอง